« لینک های دانلود تا اطلاع ثانوی رایگان می باشد »

دانلود سریال Second Chance (2016)

آرشیو حروفی فیلم
آرشیو حروفی سریال
Second Chance
ژانر : مدت زمان :
42 دقیقه
زبان : شبکه پخش کننده : کشور : رده سنی :
-
سازنده : زیرنویس :
دارد
ستارگان : تعداد فصل :
یک فصل کامل
خلاصه داستان : یک میلیاردر و یک زیست شناس، یک افسر پلیس مرده را به زندگی برمیگردانند...
افزودن به لیست
لینک های دانلود
7.6
از 9383 نفر
1 nomination. See more awards »

« ثبت گزارش اشکال در دانلود »

بازیگران : 197 نفر
کارگردانان : 1 نفر
نویسندگان : 1 نفر
نمایش ستارگان فیلم
نمایش همه عوامل
Robert Kazinsky Robert Kazinsky
 Jimmy Pritchard (11 episodes, 2016)
Dilshad Vadsaria Dilshad Vadsaria
 Mary Goodwin (11 episodes, 2016)
Adhir Kalyan Adhir Kalyan
 Otto Goodwin (11 episodes, 2016)
Ciara Bravo Ciara Bravo
 Gracie Pritchard (11 episodes, 2016)
Vanessa Lengies Vanessa Lengies
 Alexa (11 episodes, 2016)
Tim DeKay Tim DeKay
 Duval Pritchard (11 episodes, 2016)
Scott Menville Scott Menville
 Arthur (11 episodes, 2016)
Amanda Detmer Amanda Detmer
 Helen (8 episodes, 2016)
Carmen Moore Carmen Moore
 Agent Sue Adair (8 episodes, 2016)
Adan Canto Adan Canto
 Connor Graff (5 episodes, 2016)
Philip Baker Hall Philip Baker Hall
 Old Jimmy Pritchard (5 episodes, 2016)
Robyn Daye Edwards Robyn Daye Edwards
 FBI Agent / ... (5 episodes, 2016)
Diana Bang Diana Bang
 Emma (4 episodes, 2016)
Francis X. McCarthy Francis X. McCarthy
 George (4 episodes, 2016)
Jesse Irving Jesse Irving
 Garrett (4 episodes, 2016)
Doron Bell Doron Bell
 FBI Agent #1 / ... (4 episodes, 2016)
Steve Bacic Steve Bacic
 Bennet (3 episodes, 2016)
Paul Chih-Ping Cheng Paul Chih-Ping Cheng
 Albert Lin / ... (3 episodes, 2016)
Shekhar Paleja Shekhar Paleja
 Keslow (3 episodes, 2016)
Alison Araya Alison Araya
 Gloria Mundy (3 episodes, 2016)
Jacqueline Breakwell Jacqueline Breakwell
 Female Tech Geek (2 episodes, 2016)
Amaree Samnani Amaree Samnani
 Otto Goodwin (Age 4) / ... (2 episodes, 2016)
Michael Meneer Michael Meneer
 Reporter (2 episodes, 2016)
Chris Cope Chris Cope
 35 Year Old Pritchard / ... (2 episodes, 2016)
Cesar Ventura Cesar Ventura
 Pablo (2 episodes, 2016)
Piers Morgan Piers Morgan
 Piers Morgan (1 episode, 2016)
Mädchen Amick Mädchen Amick
 Joan Solodar (1 episode, 2016)
Daniel Buran Daniel Buran
 Jasper (1 episode, 2016)
Martin Donovan Martin Donovan
 Duke Davis (1 episode, 2016)
Kathleen Munroe Kathleen Munroe
 Dr. Liz Kenyon (1 episode, 2016)
Adam DiMarco Adam DiMarco
 Asher Davis (1 episode, 2016)
Henri Lubatti Henri Lubatti
 Emile (1 episode, 2016)
Kevin O'Grady Kevin O'Grady
 Stax (1 episode, 2016)
Kerry O'Malley Kerry O'Malley
 Betty (1 episode, 2016)
Rick Peters Rick Peters
 Dr. Pete Lesueur (1 episode, 2016)
Leonard Roberts Leonard Roberts
 Lenny (1 episode, 2016)
Michael Rogers Michael Rogers
 Mellenburg (1 episode, 2016)
Derek Webster Derek Webster
 Agent Strayburn (1 episode, 2016)
Joseph Gatt Joseph Gatt
 Caleb (1 episode, 2016)
Benjamin Rogers Benjamin Rogers
 Hume (1 episode, 2016)
Eric Steinberg Eric Steinberg
 Cory (1 episode, 2016)
Nicky Whelan Nicky Whelan
 Bettina (1 episode, 2016)
Donny Lucas Donny Lucas
 FBI Agent #1 (1 episode, 2016)
Breckin Meyer Breckin Meyer
 Wally Luskin (1 episode, 2016)
Jenna Romanin Jenna Romanin
 Bobbi Sena (1 episode, 2016)
Taylor Cole Taylor Cole
 Jilly (1 episode, 2016)
Adam Dietrich Adam Dietrich
 Jittery Burglar (1 episode, 2016)
Adam Henderson Adam Henderson
 Attorney (1 episode, 2016)
Preston Vanderslice Preston Vanderslice
 Malcolm Sprague (1 episode, 2016)
Natalie Grace Natalie Grace
 Kelly Crane (1 episode, 2016)
Benita Ha Benita Ha
 FBI Spokesperson (1 episode, 2016)
John McIntosh John McIntosh
 Agent Bech (1 episode, 2016)
Tanika Cato Tanika Cato
 Middle Age Woman (1 episode, 2016)
Alyssa Dawson Alyssa Dawson
 Female News Anchor (1 episode, 2016)
Alex Rose Alex Rose
 Cranston (1 episode, 2016)
Stephen Spender Stephen Spender
 Carson (1 episode, 2016)
Karly Warkentin Karly Warkentin
 Beth (1 episode, 2016)
Trevor Carroll Trevor Carroll
 Benji (1 episode, 2016)
Kennedi Clements Kennedi Clements
 Lisa (1 episode, 2016)
Daniel Duque-Estrada Daniel Duque-Estrada
 Dealer (1 episode, 2016)
David Jacox David Jacox
 Finch (1 episode, 2016)
Chad Riley Chad Riley
 Carl Trask (1 episode, 2016)
Ida Segerhagen Ida Segerhagen
 Hot Girl #1 (1 episode, 2016)
Michael Adamthwaite Michael Adamthwaite
 Agent Wheel (1 episode, 2016)
Sean Carey Sean Carey
 Dr. Pearson (1 episode, 2016)
Haigan Day Haigan Day
 Margot Mallory (1 episode, 2016)
Michael Koras Michael Koras
 Uxor (1 episode, 2016)
Maggie Parks Maggie Parks
 Lululemon #1 (1 episode, 2016)
Leo Rano Leo Rano
 Reese (1 episode, 2016)
Dean Redman Dean Redman
 C.O. Biggs (1 episode, 2016)
Paige Shaw Paige Shaw
 Hot Girl #2 (1 episode, 2016)
Leonard Tenisci Leonard Tenisci
 Elderly Man (1 episode, 2016)
Daya Amara Bains Daya Amara Bains
 Small Indian Girl (1 episode, 2016)
Jia Bains Jia Bains
 Mary Goodwin (Age 7) (1 episode, 2016)
Steve Baran Steve Baran
 Garodnick (1 episode, 2016)
Jason Douglas Jason Douglas
 FBI Interviewer (1 episode, 2016)
Maximilian Montesi Maximilian Montesi
 Tech Geek (1 episode, 2016)
Terry O'Sullivan Terry O'Sullivan
 Elderly Woman (1 episode, 2016)
Andy Thompson Andy Thompson
 Modified Bartender (1 episode, 2016)
Linda Watters Linda Watters
 Cellist's Mother (1 episode, 2016)
Stormy Ent Stormy Ent
 Maddie (1 episode, 2016)
Jeff Gladstone Jeff Gladstone
 Stritzke (1 episode, 2016)
Bhavkhandan Singh Rakhra Bhavkhandan Singh Rakhra
 Hindu Priest (1 episode, 2016)
Alvin Sanders Alvin Sanders
 Uncle Jack (1 episode, 2016)
Michael Sangha Michael Sangha
 Lead Deputy (1 episode, 2016)
Ty Wood Ty Wood
 Liam (1 episode, 2016)
Reese Alexander Reese Alexander
 Senior Officer (1 episode, 2016)
Ryan Beil Ryan Beil
 Alan Zedmore (1 episode, 2016)
Howie Lai Howie Lai
 Li (1 episode, 2016)
Paolo Maiolo Paolo Maiolo
 King County Deputy (1 episode, 2016)
Max Montesi Max Montesi
 Tech Geek (1 episode, 2016)
Jason Skeen Jason Skeen
 Old Jimmy Pritchard 1985 (1 episode, 2016)
Parm Soor Parm Soor
 Father Goodwin (1 episode, 2016)
Kevin Tran Kevin Tran
 Babar Qureshi (1 episode, 2016)
Steve Weller Steve Weller
 Tired Short-sleeved Lawyer (1 episode, 2016)
Noah Beggs Noah Beggs
 FBI Agent (1 episode, 2016)
Marty Gage Marty Gage
 Driver (1 episode, 2016)
Priya Hothi Priya Hothi
 Mary Goodwin (Age 4) (1 episode, 2016)
Jannen Karr Jannen Karr
 Mrs. Whitfield (1 episode, 2016)
Camillia Mahal Camillia Mahal
 Mother Goodwin (1 episode, 2016)
Kevin Mundy Kevin Mundy
 FBI Agent Grigs (1 episode, 2016)
Cindy Piper Cindy Piper
 Huan (1 episode, 2016)
J. Douglas Stewart J. Douglas Stewart
 Joan's Lawyer (1 episode, 2016)
Yvonne Chapman Yvonne Chapman
 Tammy (1 episode, 2016)
Mark Gash Mark Gash
 Dr. Lee (1 episode, 2016)
Johnny Mah Johnny Mah
 Chinese Father (1 episode, 2016)
Ivy Matheson Ivy Matheson
 Teen Driver (1 episode, 2016)
Chris Shields Chris Shields
 Mr. Whitfield (1 episode, 2016)
Maxwell Sloan Yip Maxwell Sloan Yip
 Doorman (1 episode, 2016)
Brendon Zub Brendon Zub
 FBI Agent #1 (1 episode, 2016)
Jason Bempong Jason Bempong
 ER Nurse (1 episode, 2016)
Jessa Danielson Jessa Danielson
 Physician's Assistant (1 episode, 2016)
Fiona Fu Fiona Fu
 Chinese Mother (1 episode, 2016)
Chiara Guzzo Chiara Guzzo
 Teen Passenger (1 episode, 2016)
Tyler James Noble Tyler James Noble
 Cop (1 episode, 2016)
Gerry Rousseau Gerry Rousseau
 Judge (1 episode, 2016)
Dave Thompson Dave Thompson
 Security Guard (1 episode, 2016)
Robyn Bradley Robyn Bradley
 Attractive Older Woman (1 episode, 2016)
Erin Cebula Erin Cebula
 News Anchor (1 episode, 2016)
Ricky He Ricky He
 Chinese Teen Boy (1 episode, 2016)
Boyan Vukelic Boyan Vukelic
 Car Owner (1 episode, 2016)
Latonya Williams Latonya Williams
 Wailing Mother (1 episode, 2016)
Melody B. Choi Melody B. Choi
 Chinese Teen Girl (1 episode, 2016)
Spencer Densmore Spencer Densmore
 Owen (1 episode, 2016)
Raúl Herrera Raúl Herrera
 Cartel Hardboy #3 (1 episode, 2016)
Mike Li Mike Li
 Uniformed Seattle PD (1 episode, 2016)
David Lyle David Lyle
 Peng's Bartender (1 episode, 2016)
Stephanie Florian Stephanie Florian
 Reporter (1 episode, 2016)
Roger Haskett Roger Haskett
 Talking Head (1 episode, 2016)
Kenneth W. Yanko Kenneth W. Yanko
 Poker Playing Cop #1 (1 episode, 2016)
Herbert Duncanson Herbert Duncanson
 Poker Playing Cop #2 (1 episode, 2016)
Jasmine Lukuku Jasmine Lukuku
 Crying EMT (1 episode, 2016)
Kaare Anderson Kaare Anderson
 Poker Playing Gangster #1 (1 episode, 2016)
Aaron Collett Aaron Collett
 Wretching Cop (1 episode, 2016)
Benjamin Wosk Benjamin Wosk
 8 Year Old Duval Pritchard (1 episode, 2016)
Greg Chan Greg Chan
 Peng (1 episode, 2016)
Colin Foo Colin Foo
 Elderly Chinese Man (1 episode, 2016)
Todd Thomson Todd Thomson
 Poker Playing Gangster #2 (1 episode, 2016)
Jasmin Dring Jasmin Dring
 Elderly Chinese Woman (1 episode, 2016)
Benjamin Harris Benjamin Harris
 Small Chinese Boy (1 episode, 2016)
Ben Wilkinson Ben Wilkinson
 Field Reporter (1 episode, 2016)
Marshall Bingham Marshall Bingham
 SWAT (1 episode, 2016)
Ronald Patrick Thompson Ronald Patrick Thompson
 EMT (1 episode, 2016)
Travis MacDonald Travis MacDonald
 Convict (1 episode, 2016)
John Tierney John Tierney
 Old Man in Wheelchair (1 episode, 2016)
Uma Jama Uma Jama
 Pretty Young Nurse (1 episode, 2016)
Jeff Caperton Jeff Caperton
 FBI Agent Goodman (1 episode, 2016)
Mike Scarlett Mike Scarlett
 News Crew Camera Man (1 episode, 2016)
Andrew Tait Andrew Tait
 Neighbor (1 episode, 2016)
Peter Brown Peter Brown
 Business Man (uncredited) (2 episodes, 2016)
Deborah Abbott Deborah Abbott
 FBI Agent (uncredited) (1 episode, 2016)
Charlotte Alexandra Charlotte Alexandra
 Sexy Club Goer (uncredited) (1 episode, 2016)
Jenny Babas Jenny Babas
 Sexy Club Goer (uncredited) (1 episode, 2016)
Charles Barry Charles Barry
 FBI Agent / ... (uncredited) (1 episode, 2016)
William Boaz William Boaz
 1968 LA County Sheriff (uncredited) (1 episode, 2016)
Joshua Briscoe Joshua Briscoe
 Sexy Club Goer (uncredited) (1 episode, 2016)
Joe Brooks Jr. Joe Brooks Jr.
 Funeral Guest / ... (uncredited) (1 episode, 2016)
Meredith Brumwell Meredith Brumwell
 Looking Glass Employee (uncredited) (1 episode, 2016)
Peter J. Calvin Peter J. Calvin
 Sexy Club Goer (uncredited) (1 episode, 2016)
John Confer John Confer
 Sexy Club Goer (uncredited) (1 episode, 2016)
Terrie Cooklin Terrie Cooklin
 Park Ranger (uncredited) (1 episode, 2016)
Oliver Faith Oliver Faith
 Funeral Guest (uncredited) (1 episode, 2016)
Tabitha Faith Tabitha Faith
 Funeral Guest (uncredited) (1 episode, 2016)
Devan Gerlach Devan Gerlach
 Looking Glass Employee (uncredited) (1 episode, 2016)
Abby Glantz Abby Glantz
 Looking Glass Employee (uncredited) (1 episode, 2016)
Ash B. Glenn Ash B. Glenn
 Sexy Club Goer (uncredited) (1 episode, 2016)
David Hardware David Hardware
 Clubber (uncredited) (1 episode, 2016)
Paul Heckmann Paul Heckmann
 FBI Brass (uncredited) (1 episode, 2016)
Allene Hillegas Allene Hillegas
 Sexy Club Goer (uncredited) (1 episode, 2016)
Darcy Hinds Darcy Hinds
 FBI Agent (uncredited) (1 episode, 2016)
Alzavian T. Jackson Alzavian T. Jackson
 Sexy Club Goer (uncredited) (1 episode, 2016)
Shelby Jones Shelby Jones
 Soccer Mom (uncredited) (1 episode, 2016)
Stephen Joseph Stephen Joseph
 Looking Glass Employee (uncredited) (1 episode, 2016)
Kelsie Key Kelsie Key
 Club Goer (uncredited) (1 episode, 2016)
Karen Khunkhun Karen Khunkhun
 News Reporter (uncredited) (1 episode, 2016)
Sanya Kongdara Sanya Kongdara
 Sexy Club Goer (uncredited) (1 episode, 2016)
Tiffany Lang Tiffany Lang
 Funeral Guest / ... (uncredited) (1 episode, 2016)
Matthew Patrick Lucas Matthew Patrick Lucas
 Skateboarder (uncredited) (1 episode, 2016)
Mig Macario Mig Macario
 Charlie Laskey (uncredited) (1 episode, 2016)
Elizabeth McGrath Elizabeth McGrath
 Soccer Mom (uncredited) (1 episode, 2016)
Arianna Miskowski Arianna Miskowski
 Soccer Player (uncredited) (1 episode, 2016)
Rhonda Miskowski Rhonda Miskowski
 Soccer Mom (uncredited) (1 episode, 2016)
J. Alan Nelson J. Alan Nelson
 L.A. Times Photographer (uncredited) (1 episode, 2016)
Clarice Otieno Clarice Otieno
 Looking Glass Employee (uncredited) (1 episode, 2016)
Chad Pack Chad Pack
 Sexy Club Goer (uncredited) (1 episode, 2016)
Lisa r Pollack Lisa r Pollack
 Funeral Guest (uncredited) (1 episode, 2016)
Tiffany Presley Tiffany Presley
 Looking Glass Employee (uncredited) (1 episode, 2016)
Trey Presley Trey Presley
 Looking Glass Employee (uncredited) (1 episode, 2016)
Angela Ravitch Angela Ravitch
 Sexy Club Goer (uncredited) (1 episode, 2016)
Kim Rickards Kim Rickards
 FBI Agent (uncredited) (1 episode, 2016)
Lindsey Roberts Lindsey Roberts
 1968 Pedestrian (uncredited) (1 episode, 2016)
Molly May Rockwell Molly May Rockwell
 Gracie's Friend (uncredited) (1 episode, 2016)
Troy Rudolph Troy Rudolph
 SWAT Commander (uncredited) (1 episode, 2016)
Dereck Smith Dereck Smith
 Sexy Club Goer (uncredited) (1 episode, 2016)
Geoff Sykes Geoff Sykes
 Soccer Spectator (uncredited) (1 episode, 2016)
Stan Taylor Stan Taylor
 Soccer Dad (uncredited) (1 episode, 2016)
Kevin Tillett Kevin Tillett
 FBI Agent (uncredited) (1 episode, 2016)
پیشنهادی
فیلم مرتبط با موضوع
مشاهده فیلم های بیشتر »
The Deuce The Red Road Animal Kingdom Ezel Elizabeth I Jamestown Chuck Rosemary's Baby Unnatural History The Innocents